Home Disclaimer

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, met de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij SmaakMenutie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SmaakMenutie is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan SmaakMenutie niet instaan voor de volledigheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. SmaakMenutie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of het opvolgen van de kookinstructies bij de recepten.

Verwijzingen en hyperlinks


Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SmaakMenutie geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Copyright © 2017 – 2024 SmaakMenutie. Alle rechten voorbehouden.